Atelier La Machine

THE HERRIE MET THERRY SESSIONS, 2016

Herrie met Therry sessions: White movie, 13.38 min, 2016 / Black movie, 5.28 min, 2016

De Herrie met Therry sessies zijn een collectieve uitdrukking van  ordeverstoorders, mythologische figuren, anarchisten en martelaren. Soms met aangename momenten van gezamenlijk ritme, maar vaker komen de figuren in een individuele toestand terecht met uiteindelijk totale chaos. De kern van Het Herrie Collectief bestaat uit Joppe Blonk, Therry van Rijen en Robert Brinkman. Er zijn 16 sessies gefilmd. Fragmenten worden samengebracht in twee korte films: Witte film / Zwarte film.

ENGLISH

The Herrie with Therry sessions are a collective expression of order disruptors, mythological figures, anarchists and martyrs. With sometimes pleasant moments of joint rhythm, but more often the figures end up in an individual state and ultimately total chaos. The core of Het Herrie Collective consists of Joppe Blonk, Therry van Rijen and Robert Brinkman. 16 sessions are filmed. Fragments are brought together in two short films: White movie/ Black movie.

The ‘Herrie met Therry’ sessions, two-channel video Installation as part of Floating Stones, Worm, Rotterdam, photograph

The ‘Herrie met Therry’ sessions, two-channel video Installation as part of Floating Stones, Worm, Rotterdam, photograph