atelier la machine

Distortions, 2018, installatie met zes pallets en negen foto’s, Canson Platine Fiber Rag en Innova Etching Cotton Rag prints op polystyreen

De installatie bestaat uit zes gebruikte pallets en negen ingelijste prints van verschillende formaten. Op de prints zijn opnames te zien vanuit een rijdende auto in een Nederlands landschap. De resultaten bestaan uit vervormingen die zijn ontstaan door bewust onjuiste hanteringen van de camera. Op één van de foto’s lijkt het alsof er een elektriciteitsmast door een onzichtbaar maar vlijmscherp zwaard wordt onthoofd. Het Nederlandse landschap benadrukt de onontkoombare overlevering aan de maatschappij waarin je je begeeft. De schoonheid van de verstoringen in de beelden zijn een indirect pleidooi voor vertrouwen in het zelfdenken en moed om te blijven handelen naar eigen inzicht. Ook als je niet meer weet of wat je doet de moeite waard is voor je omgeving.

ENGLISH

Distortions, 2018, installation with six pallets and nine photographs, Canson Platine Fiber Rag and Innova Etching Cotton Rag prints on polystyreen

The installation consists of six used pallets and nine framed prints of different sizes. The prints show recordings from a moving car in a Dutch landscape. The results consist of distortions caused by deliberately incorrect use of the camera. On one of the photos it seems like an electricity pole is beheaded by an invisible but razor-sharp sword. The Dutch landscape emphasizes the inescapable surrender to the society in which you live. The beauty of the disturbances in the images is an indirect plea for trust in self-thinking and courage to continue to act according to one’s own insight. Even if you do not know whether it is worthwhile for your environment.